AWR Kiswahili / Swahili / لغة سواحلية

Tanzania, Kiswahili (Swahili)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 26 Jun: “The free and forgetful celebration of the Lord's day” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 25 Jun: “A lawsuit of God's law, Uvunjaji wa sheria ya Mungu” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 24 Jun: “Where are dead, Huu ni wakati wa kuwekwa huru na mafundisho ya udanganyifu juu ya kifo” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 23 Jun: “Freed from sin, kuwekwa huru dhidi ya dhambi” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 22 Jun: “Be freed and signs of the coming of Jesus, kuwekwa huru na dalili za kuja kwa Yesu” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 21 Jun: “be freed and forecasters false, kuwekwa huru na watabiri wa uongo” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 20 Jun: “be freed and the mystery of godliness, kuwekwa huru na siri ya utauwa” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 19 Jun: “set free and the source of evil, kuwekwa huru na chanzo cha uovu” 13,675 MB Black-down-arrow Download
Blank 18 Mwezi wa sita, 2017 13,74 MB Black-down-arrow Download
Blank 17 Jun: “discussion and musician, do not give up” 13,675 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7